Hua Mulan

Hua Mulan
Directed By: Jingle Ma , Wei Dong
Release Date: Nov 26, 2009
Duration: 114 Min
Genre: Adventure / Drama / Romance
Stars: Wei Zhao , Jaycee Chan , Kun Chen , Rongguang Yu , Jiao Xu , Jun Hu , Vitas , Zhou Sun , Yuxin Liu , Changsheng Liu , Guofeng Li , Guangxu Li , Min Xu , Guangcheng Song , Lu Wang
Views:1349
Watch Hua Mulan On Viooz : The epic story of the Chinese girl-warrior, Mulan, who fights to defend her father.
The movie video doesn't load/play? please see FAQ for details